Croatia Banka

Croatia Banka - Hrvatska banka

  • Banka

CROATIA BANKA d.d.

Croatia Banka
Kvaternikov trg 9, 10000 Zagreb
Telefon 01/2391-120, telefaks 01/2391-470
VBB 2485003
http://www.croatiabanka.hr

Uprava

Ivan Purgar – predsjednik, Marko Gabela

Nadzorni odbor

Ivan Pažin – predsjednik, Kamilo Vrana, Ivan
Tomljenović, Branka Grabovac, Ivan Bukarica

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 100,00%

Revizor

BDO Revizija Zagreb d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.824.647
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.824.647
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 141.607
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 83.778
Dobit/gubitak tekuće godine 769

Croatia banka d.d. Zagreb, utemeljena je 1989. godine i obavlja sve bankarske poslove u zemlji i inozemstvu (veliko ovlaštenje) za građane i obrtnike, te male i srednje poduzetnike.

Politikom dijaloga i otvorenih vrata Croatia banka nastoji cjelovito sagledati i razumjeti potrebe poduzetnika, te prilagoditi svoje poslovanje afirmaciji dugoročno održivih razvojnih inicijativa.

Primarni cilj razvojne politike Banke je kvaliteta i produktivnost, kako bi svojim poslovnim partnerima mogla pružiti prvorazredne uvjete suradnje, cjenovne pogodnosti i učinkovitu potporu u primjeni suvremenih modela poduzetničkog financiranja, uz ravnopravno uvažavanje interesa obiju strana.

Banka Croatia Banka 21.10.2020

Croatia Banka